Farba do bielenia malowania mebli, drewna . Do zastosowania wewn?trz jak i na zewn?trz pomieszcze?. Posiada du?? odporno?? na ?cieranie. Jest to produkt na bazie wody /ekologiczny/, wod? mo?na go rozcie?cza? oraz my? narz?dzia. Wydajno?? krycia oko?o 10 m2. Najlepszy efekt daje pomalowanie surowego drewna ale mo?na stosowa? go rwnie? na poprzednio naniesione preparaty, lakiery. Bardzo szkliste lakiery mo?na lekko zmatowa? papierem ?ciernym. Farba sprzedawana jest w dwch kolorach szarym i bia?ym. Chc?c uzyska? inne barwy i odcienie mo?na zastosowa? zwyk?e barwniki do farb. Proporcje dobieramy sami w zale?no?ci od oczekiwanego efektu. Farb? nak?adamy p?dzlem, wa?kiem, g?bk? lub szmatk?. Na farb? mo?na nak?ada? woski oraz lakiery na bazie wody. Dowolna kolorystyka jak? mo?emy uzyska?, dodatkowe ?rodki jakie mo?emy zastosowa? daj? nam nieograniczone mo?liwo?ci nadaj?c drugie ?ycie naszym meblom, wszystko zale?y od Ciebie. Moda na bielenie mebli zacz??a si? w Skandynawii tam dominuj? biel i szaro?? im dalej na po?udnie Europy barwy staja si? coraz bardziej kolorowe. Polskie ??ki czy lawendowe pola Francji, tylko od ciebie zale?y jaki klimat ma mie? twoje wn?trze.

img_4806.jpg img_4811.jpg szafa-01.jpg szafa-02.jpg szafka-01.jpg szafka-02.jpg