1Daszki wykonane s? z trwa?ych materia?w, szyba hartowana, ??czenia stal kwasoodporna. Jest to produkt nie przyt?aczaj?cy wej?cia do domu.  Cena netto 1950 pln Na terenie W-wy i okolic istnieje mo?liwo?? monta?u/250pln/ kontakt tel. 602 310 928